SZKT Evropská komise

Proč se přihlásit ke zkoušce?

Příběh Pavla

Pavel je vyučený autolakýrník, který po třech letech práce v autoservisu nastoupil do zahradnické firmy. Nejprve udržoval parkové cesty, poté se naučil vysazovat a ošetřovat okrasné dřeviny, později zakládat a udržovat trávníky. Pavel získával stále nové znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru, ve kterém nebyl vyučen. Svou práci vykonával kvalitně a rád.

Pak se přestěhoval do jiného města, kde se snažil nalézt zaměstnání v zahradnické firmě. Uměl toho mnoho, ale ani jedna zahradnická firma ho nepřijala, protože na své znalosti a dovednosti neměl žádný kvalifikační doklad.

Jak může Pavel postupovat, aby získal státem uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci Zahradník – Krajinář, Zahradník – Údržba veřejné zeleně, Zahradník – Sadovník?
Pokud vše podle hodnotícího standardu umí a zná, může se přihlásit pouze ke zkoušce z profesní kvalifikace a zkoušku před autorizovanou osobou složit, pokud si není jistý, může se přihlásit do rekvalifikačního zahradnického kurzu zakončeného zkouškou z profesní kvalifikace a pokud si chce doplnit pouze některé znalosti, může se přihlásit do odborného zahradnického kurzu na dané téma a ke zkoušce následně.

profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz