Ceník

Zkouška z profesní kvalifikace Cena  
Údržba veřejné zeleně 2.150 více
Sadovník 4.200 více
Krajinář 4.200 více
Souhrnná zkouška Sadovník a Krajinář 5.450 více
Stanovený poplatek  je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky na účet Komerční banky, číslo účtu:  272617420207 / 0100, variabilní symbol: rodné číslo žadatele
Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky Cena  
Kurz odborná způsobilost I. stupně 1.200 více
Kurz odborná způsobilost II. stupně 1.400 více
Kurz k prodloužení osvědčení I., II. a III. stupně    1.000 více

 

 

 © 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz