Přihláška

Vyplněnou přihlášku ke zkoušce je možné zaslat poštou na adresu:

Mgr. Miroslava Komárková, Ždírec 18, Doksy 472 01

nebo přihlášku vytisknout, podepsat, oskenovat a zaslat elektronicky na:

komarkovam@volny.cz

Následně bude žadateli zaslána pozvánka.

Zvolte si potřebnou přihlášku

Dokument Ke stažení
Přihláška: Krajinář
ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace
PDF DOC
Přihláška: Sadovník
ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace
PDF DOC
Přihláška: Údržba veřejné zeleně
ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace
PDF DOC
Odborná způsobilost I. stupeň
přihláška do kurzu k získání osvědčení
DOC
Odborná způsobilost II. stupeň
přihláška do kurzu k získání osvědčení
DOC


© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz