Rekvalifikační kurz Krajinář

Termín kurzu: přesný termín na dotaz

Rozsah akce: 90 hodin teorie, 90 hodin praxe

Akreditace: Č. j.: MŠMT-17099/2015-1/404

Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Krajinář

Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

 • Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby
 • Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě
 • Ošetřování rostlin ručním nářadím
 • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin
 • Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti
 • Zakládání a údržba travnatých ploch
 • Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy
 • Orientace v sadovnickém projektu
 • Údržba zahrad, parků a krajiny
 • Péče o vzrostlé a památné stromy
 • Údržba stavebních prvků v krajině

Krajinář pěstuje a vysazuje okrasné rostliny, provádí údržbu zeleně v zahradách, parcích a krajině, realizuje krajinářské úpravy.

Absolvent kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě veřejné i soukromé zeleně, uplatní se také v okrasných školkách, v lesních závodech a zahradnických firmách, které se zabývají navrhováním a realizacemi krajinářských úprav.

Místo konání kurzu:

 • Teoretická část: přesný termín na dotaz
  SOŠ, Drtinova, Praha 5 mapy.cz
 • Praktická část: přesný termín na dotaz
  KMV – Návrhy a realizace zahrad, Ždírec 18, Doksy (mapy.cz)

Exkurze:

 • Dendrologická zahrada Průhonice,
 • Botanická zahrada Praha – Troja,
 • firma KMV – Návrhy a realizace zahrad

Cena rekvalifikačního kurzu:  19. 600, – Kč (cena zahrnuje i zkoušku z profesní kvalifikace)

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, mohou zažádat o proplacení tohoto kurzu Úřad práce.

Více na portálu MPSV

Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz