Časová náročnost a cena za vykonání zkoušky

SADOVNÍK kód: 41-007-H

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jsou 2 dny.
Termín vykonání zkoušky je závislý na průběhu vegetačního období.

Výše úhrady za zkoušku je 4.200,- Kč

V případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace Sadovník je možné uznat části zkoušky, které se shodují s profesní kvalifikací Krajinář a získat, za zvýhodněnou cenu, během jedné zkoušky i osvědčení o profesní kvalifikaci Krajinář

Kriterium nutné splnit k získání profesní kvalifikace Krajinář

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Slovní vyjádření
b) Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení

Výše úhrady za souhrnnou zkoušku profesní kvalifikace Sadovník a Krajinář je: 5.450,- Kč© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz