Hodnotící standard

Jakým způsobem budu zkoušen/a

SADOVNÍK (kód: 41-007-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3
Kritéria a způsoby hodnocení

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést výsadbu okrasných rostlin (květiny, keře, stromy) a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení
b) Zdůvodnit technologický postup výsadby Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést kultivační práce (okopávka, pletí, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium.

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a)  Zvolit vhodný způsob řezu u konkrétní okrasné dřeviny v závislosti na jejím životním období a řez provést Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu Ústní ověření
c) Provést řez tvarovaných stěn a živých plotů Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b) Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c) Provést postřik květin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d) Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Založit trávník výsevem Praktické předvedení
b) Provést vertikutace trávníku Praktické předvedení
c) Provést jarní, nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku a dalších ploch dle projektu Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium.

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Zapojit pevný a rotační kypřič za traktor Praktické předvedení
b) Kultivovat meziřádkový prostor pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c) Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, kolíky, výtyčky) Praktické předvedení
b) Změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Údržba stavebních prvků v krajině

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Podle vegetačního období a typu úpravy navrhnout odpovídající zásah údržby Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium.

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Rozpoznat základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení

Je třeba splnit toto kritérium.© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz