Souhrnná zkouška Sadovník a Krajinář

Sadovník

V případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace Sadovník je možné uznat části zkoušky, které se shodují s profesní kvalifikací Krajinář a získat, za zvýhodněnou cenu, během jedné zkoušky i osvědčení o profesní kvalifikaci Krajinář

Kriterium nutné splnit k získání profesní kvalifikace Krajinář

Péče o vzrostlé a památné stromy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Posoudit zdravotní stav daného stromu Ústní ověření
b) Posoudit možná rizika zásahu a navrhnout odpovídající pěstební opatření Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Údržba stavebních prvků v krajině

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Navrhnout a provést údržbu stavebních prvků a mobiliáře v krajině (např. schody, můstek, povalový chodník, lavičky, sedák) Praktické předvedení s ústním ověřením

Je třeba splnit toto kritérium.

Výše úhrady za souhrnnou zkoušku profesní kvalifikace Sadovník a Krajinář je: 7.260,- Kč

Krajinář

V případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace Krajinář je možné uznat části zkoušky, které se shodují s profesní kvalifikací Sadovník a získat, za zvýhodněnou cenu, během jedné zkoušky i osvědčení o profesní kvalifikaci Sadovník

Kritérium nutné splnit pro získání osvědčení profesní kvalifikace Sadovník

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
b) Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c) Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výše úhrady za souhrnnou zkoušku profesní kvalifikace Krajinář a Sadovník je: 7.260,- Kč© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz