Časová náročnost a cena za vykonání zkoušky

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ kód: 41-033-E

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Termín vykonání zkoušky je závislý na průběhu vegetačního období.

Výše úhrady za zkoušku je 2 150, - Kč© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz