Hodnotící standard

Jakým způsobem budu zkoušen/a

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ (kód: 41-033-E)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 2
Kritéria a způsoby hodnocení

Zakládání a udržování zeleně

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Charakterizovat nejvýznamnější stavební materiál používaný v sadovnických úpravách Ústní ověření
b) Popsat druhy cest a provést jejich údržbu Ústní ověření a praktické předvedení
c) Samostatně provést odpovídající závlahu zvolené části sadovnické úpravy Ústní ověření a praktické předvedení
d) Popsat nejpoužívanější vodní stavby v zahradě Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Ošetřování okrasných dřevin a květin

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vysadit prostokořennou okrasnou dřevinu a ošetřit ji po výsadbě Praktické předvedení
b) Vysadit okrasnou dřevinu s kořenovým balem a ošetřit ji po výsadbě Praktické předvedení
c) Provést, eventuálně vysvětlit řez zahradních růží Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést výsadbu květinového záhonu Praktické předvedení
e) Popsat péči o okrasné dřeviny na trvalém stanovišti s důrazem na udržovací řez listnáčů Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Zakládání a ošetřování trávníků

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Popsat obnovu trávníků a náhradní rostliny za trávníky Ústní ověření
b) Provést založení trávníků výsevem Praktické předvedení
c) Podle stavu vegetace provést konkrétní ošetření trávníků Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz